Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง
 
     
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรฯ

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรฯ

[ 07-05-2562 ] Hits:36

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ร่วมตอบรับวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ร่…

[ 01-05-2562 ] Hits:90

ฝึกทำปลาส้ม

ฝึกทำปลาส้ม

[ 17-05-2561 ] Hits:183

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการ

[ 20-06-2561 ] Hits:234

ออกตรวจบ้านครอบครัวยากจน

ออกตรวจบ้านครอบครัวยากจน

[ 23-04-2561 ] Hits:229

เยี่ยมบ้านคนพิการ นางบัวเรียน พึ่งโพธฺ์

เยี่ยมบ้านคนพิการ นางบัวเรียน พึ่งโพธฺ์

[ 02-07-2561 ] Hits:225

 
 • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ราคากลาง
 • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
 
 • หนังสือราชการของ สถ.
 • คู่มือประชาชน
 • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
 • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
 • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
โรงเรียนบ้านดงเจริญ

โรงเรียนบ้านดงเจริญ

โรงเรียนบ้านคำแหลม

โรงเรียนบ้านคำแหลม

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

 
แตงแคนตาลูป

แตงแคนตาลูป

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม

 
ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์