Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
 
     
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
รับมอบเกียรติบัตรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

รับมอบเกียรติบัตรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

[ 28-09-2561 ] Hits:9

การฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ตามแนวทางการกำจัดขยะแบบครบวงจร ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน

การฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ตามแนวทางการกำจัดขยะแบบครบวงจร ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน

[ 20-09-2561 ] Hits:18

โครงการทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการทำบุญวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

[ 26-07-2561 ] Hits:31

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน

[ 15-08-2561 ] Hits:37

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ…

[ 24-08-2561 ] Hits:33

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่งสุขใจ

โครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่งสุขใจ

[ 05-12-2560 ] Hits:65

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • หนังสือราชการของ อบต.
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ อยู่ในระดับใด

มาก - 60%
ปานกลาง - 30%
น้อย - 10%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 01 ม.ค. 2017 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
โรงเรียนบ้านดงเจริญ

โรงเรียนบ้านดงเจริญ

โรงเรียนบ้านคำแหลม

โรงเรียนบ้านคำแหลม

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

โรงเรียนบ้านแหล่งหนู

 
แตงแคนตาลูป

แตงแคนตาลูป

ผ้าห่มไหมพรม

ผ้าห่มไหมพรม

 
ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์